QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI HỘI KHU PHỐ, ẤP

09/05/2017

Để thành lập Chi Hội Phụ nữ tại Khu phố, ấp, cần thực hiện các bước sau: Hồ sơ đề nghị thành lập Chi Hội Phụ nữ khu phố, ấp; Quyết đinh thành lập Chi Hội; Tổ chức Lễ ra mắt Chi Hội Phụ nữ; Tổ chức các hoạt động và thực hiện các công tác sau Lễ ra mắt chi Hội.

Xem thêm >>

Văn kiện ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TP.HCM LẦN THỨ X (2016 - 2021)

20/03/2017

Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước và Thành phố có những chuyển biến quan trọng. Công cuộc 30 năm đổi mới hội nhập của đất nước, đã mở ra bước phát triển trong đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X với những thời cơ, thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen có những ảnh hưởng nhất định đến phong trào phụ nữ Thành phố và hoạt động Hội. Với nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Đại hội tiến hành đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ theo hướng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Xem thêm >>