Đã kết thúc lúc: 20/12/2023
Đóng
 

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG HVPN TPHCM & DLXH NĂM 2023

Giới thiệu
        Nhằm thu thập thông tin để xác định hiệu quả, tác động của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đến phụ nữ Thành phố; nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ các giới trên địa bàn Thành phố; tổng hợp dữ liệu, dự báo tình hình và xây dựng phương hướng triển khai phong trào phụ nữ và công tác Hội, Hội LHPN Thành phố tổ chức khảo sát dư luận xã hội về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em và phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

         Ban Thường vụ Hội LHPN TP trân trọng kính mời các chị tham gia thực hiện cuộc khảo sát, xin ý kiến. Mỗi câu hỏi có kèm theo phương án trả lời khác nhau, phương án nào phù hợp với suy nghĩ của mình, các chị sẽ đánh dấu (x) vào ô trống bên cạnh. Đối với các câu hỏi có phương án ý kiến khác, các chị vui lòng viết suy nghĩ của mình (nếu có) vào các dòng trống.