Đã kết thúc lúc: 3/3/2024
Đóng
 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TPHCM GIỮA NK 2021 - 2026 (Dành cho Cán bộ Hội & HVPN)

           Để có thêm kênh thông tin nhằm tìm hiểu sự quan tâm, ý kiến nhận định của Cán bộ Hội và Hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với những kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh 2021-2026, những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã hội, trân trọng xin ý kiến của Cán bộ Hội và Hội viên phụ nữ.
           Chị vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Đối với câu hỏi có phương án trả lời có sẵn, Chị hãy đánh dấu X vào ô vuông bên cạnh phù hợp với suy nghĩ của mình; đối với câu hỏi không có phương án trả lời có sẵn, hãy ghi ý kiến trực tiếp vào các dòng để trống.

Thông tin cá nhân
Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân
1. Tuổi
2. Trình độ học vấn
3. Vai trò tham gia Hội