Đã kết thúc lúc: 3/3/2024
Đóng
 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TPHCM GIỮA NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Dành cho Cấp ủy thành phố Thủ Đức, quận, huyện, LLVT TP và cơ sở)

Để có thêm kênh thông tin nhằm tìm hiểu sự quan tâm, ý kiến nhận định của các cấp ủy Đảng đối với những kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh 2021-2026, những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã hội, trân trọng xin ý kiến của đồng chí. Đồng chí vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Đối với câu hỏi có phương án trả lời có sẵn, đồng chí hãy đánh dấu X vào ô  bên cạnh phù hợp với suy nghĩ của mình; đối với câu hỏi không có phương án trả lời có sẵn, hãy ghi ý kiến trực tiếp vào các dòng để trống.