Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương

15/06/2017

Trung tâm CTXH Ánh Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Thành phố để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm >>

Hội Nữ trí thức TPHCM

19/09/2016

Xuất phát từ đặc điểm của TP.Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều cơ quan nghiên cứu, các Trường Đại học, bệnh viện trú đóng, tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia

 

Xem thêm >>

Câu lạc bộ Nữ Nghệ Sĩ TP.HCM

19/09/2016

Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TP.HCM là một trong những hình thức tập hợp giới nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, mục đích hoạt động CLB nhằm tạo cơ hội giao tiếp có tính chất Giới giữa các nghệ sĩ, tạo nhịp cầu gắn bó giữa các nữ nghệ sĩ với tổ chức Hội LHPN Việt Nam,...

Xem thêm >>

Câu lạc bộ Nhà báo nữ TP.HCM

19/09/2016

Câu lạc bộ Nhà báo nữ TP.HCM là một trong những hình thức tập hợp giới nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Mục đích hoạt động của CLB là tạo điều kiện để các nhà báo nữ có cơ hội tiếp xúc với các nguồn tin ích lợi cho đồng nghiệp...

Xem thêm >>