Chi tiết tin

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM hiệm kỳ 2021-2026


           Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức ngày 23/12/2021 đã bầu ra 69 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố gồm:


CHỦ TỊCH & CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Cập nhật 31/12/2021.
Nguồn:
Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCM
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan