Chi tiết tin

Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCMTrưởng ban
 
NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Phó ban TRƯƠNG THỊ THU VÂN - UV.BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 39349666 (Số nội bộ: 15)
Emai btc.hlhpn@thphcm.gov.vn hoặc btcthanhhoi@gmail.com

       1. CHỨC NĂNG: Tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, công tác cán bộ nữ, công tác kiểm tra và công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức.

       2. NHIỆM VỤ:

          ♦ Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức – cán bộ của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, chính sách cán bộ…
         ♦ Nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội. Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức - cán bộ đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận – huyện, phường – xã. Hướng dẫn theo dõi, quản lý, phát triển hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, thu và sử dụng Hội phí, quỹ Hội; hướng dẫn các cấp Hội tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp.
        ♦ Tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng, quy chế dân chủ cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; việc xét và trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

        ♦ Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.
        ♦ Tham mưu việc triển khai thực hiện Chương trình công tác liên tịch với Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố và Thành Đoàn; Quy định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
       ♦ Theo dõi hoạt động tập hợp phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nữ thanh, nữ chủ nhà trọ, nữ công nhân lao động, nữ sinh viên nhà trọ, hoạt động câu lạc bộ cán bộ hưu trí Thành Hội.
       ♦ Tham mưu thực hiện công trình: Đào tạo trực tuyến về kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội các cấp; phần mềm quản lý hội viên./.


Cập nhật tháng 6/2017.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan