Chi tiết tin

Ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN TPHCM 
Trưởng ban
 
NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM
Phó ban ♦ Bà PHẠM THỊ THANH MẪN - UV.BCH Hội LHPN TPHCM
♦ Bà NGUYỄN THỊ LIÊN HIỆP - UV.BCH Hội LHPN TPHCM; Giám đốc Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân & gia đình
Điện thoại (028) 39349666 (Số nội bộ: 12)
Email bcslp.hlhpn@tphcm.gov.vn hoặc bancslppnhcm@yahoo.com

 
        1. CHỨC NĂNG: Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ - Bình đẳng giới; thực hiện tư vấn, hỗ trợ công dân nữ Việt Nam có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài.
        2. NHIỆM VỤ:
           ► Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất bổ sung chính sách đối với cán bộ Hội; cán bộ nữ; tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ và bình đẳng giới.
           ► Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
          ► Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.
           ► Triển khai thực hiện công tác tư vấn pháp luật; tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của phụ nữ theo đúng thẩm quyền, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; phụ trách hoạt động Tổ trợ giúp pháp lý miễn phí; mô hình Tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi Hội; hoạt động “Ngày Phụ nữ và pháp luật”.
          ► Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
         ► Tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 – 2016.
          ► Triển khai thực hiện Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người.
         ► Thực hiện Chương trình phối hợp liên tịch với Sở Tư pháp - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư Thành phố trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, nâng chất hoạt động thành viên Tổ tư vấn cộng đồng tại Chi hội.
         ► Hỗ trợ hoạt động Hội nữ trí thức Thành phố.
         ► Phụ trách Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình./.

Cập nhật tháng 6/2018
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan