Chi tiết tin

Văn phòng - Tổng hợp

VĂN PHÒNG - TỔNG HỢP

Chánh Văn phòng:  Chị Chung Thủy Tiên - UVTV
Phó Văn phòng:   Chị Ưng Thị Đoan Trang - Uỷ viên BCH 
Phó Văn phòng:    Chị Phạm Thị Kim Bạch - Uỷ viên BCH

 Điện thoại
 
 Chánh Văn phòng: 39346666 - 17
Tổng hợp:             39346666 - 18 
Văn phòng:          39346666 - 19
Fax:                     39346662

Email:                  hlhpn@tphcm.gov.vn hoặc phunuhcmc@vnn.vn  
 
  + Chức năng:
        Tham mưu giúp Ban Chấp hành – Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ; quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện về tài chánh, quản trị, hành chánh của cơ quan Thành Hội; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.
  
+ Nhiệm vụ:
 
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, giới thiệu và nhân điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực.
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương, xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.
- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, phối hợp với các Ban tổng hợp số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
- Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội.
- Tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chánh và quản lý tài sản của cơ quan Thành Hội, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành – Ban Thường  vụ Hội LHPN thành phố.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan