CÁN BỘ PHỤ VẬN ANH DŨNG, NGHĨA TÌNH

15/10/2018

Những năm khói lửa chiến tranh, cán bộ - chiến sĩ Ban phụ vận sài gòn - gia định (tiền thân của hội lhpn giải phóng và là lực lượng nòng cốt của hội lhpn tp.hcm ngày nay) đã can trường đấu tranh, góp phần đưa đến thắng lợi sau cùng. sau ngày đất nước thống nhất, qua bao mùa mưa nắng, những con người ấy vẫn lặn lội tìm nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Xem thêm >>