Thành Hội: Hội nghị BCH lần 3 nhiệm kỳ X (2016 - 2021)

14/03/2017

Đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao về việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ X, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý thảo luận dự thảo hoạt động Hội năm 2017.

Xem thêm >>