Thành Hội: Triển khai tổ chức lớp tập huấn kiến thức Tiền hôn nhân giai đoạn 2017 - 2021

25/08/2017

Căn cứ Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 là vận động 5.000 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân.

Xem thêm >>

Thành Hội: Hội nghị chuyên đề “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và lãnh đạo cho phụ nữ” Và giới thiệu “Sáng kiến mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh”

03/08/2017

Sáng 03/8, Hội LHPN Thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và lãnh đạo cho phụ nữ” và giới thiệu “Sáng kiến mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh”.

Xem thêm >>