Chi tiết tin

Thành Hội: Ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố

           Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là Phụ nữ và trẻ em, sáng 13/4/2017 tại Hội trường Hội LHPN Thành phố đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.
          Đến tham dự hội nghị có đại diện Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội 24 quận, huyện, đại diện Thường trực và cán bộ phụ trách nhiệm vụ chính sách – luật pháp của 24 quận, huyện Hội và 04 đơn vị LLVT Thành phố.
           Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Sang – Giám đốc Bảo biểm xã hội Thành phố phổ biến, triển khai Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh, BHXH quận, huyện và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thành phố đến địa phương; đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch Hội LHPN TP triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố. Theo đó, 24 quận, huyện Hội và Bảo hiểm xã hội quận, huyện chủ động, tích cực trong việc phối hợp thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Căn cứ theo nội dung quy chế đã được ký kết BHXH quận, huyện chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huyện xây dựng quy chế phối hợp và kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2017 phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.
                                                                                                               Bích Vân
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan