Chi tiết tin

[Tài liệu] ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan