Chi tiết tin

Những quy định mới công chức cần biết

Hiện nay có 8 nhóm đối tượng được gọi là công chức
Theo khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức hiện nay, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và thuộc các cơ quan, đơn vị được nêu cụ thể tại Nghị định 06 năm 2010 gồm:
- Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Trong Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;
- Trong Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập;
- Trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện;
- Trong hệ thống Tòa án nhân dân, hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân;
- Trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tỉnh, huyện;
- Trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;
- Trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập…
Trong đó, công chức hiện nay được tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển trừ trường hợp đã có cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…
Đồng thời, công chức phải đáp ứng một số tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
- Đủ 18 tuổi trở lên, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
Ngoài ra, công chức phải trải qua quá trình tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Trong đó, Điều 20 Nghị định 24 năm 2010 nêu rõ, thời gian tập sự của công chức gồm:
- 12 tháng nếu được tuyển dụng vào công chức loại C;
- 06 tháng với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.

Từ 01/7/2020, thu hẹp các đối tượng là công chức

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức với nhiều nội dung ảnh hưởng lớn đến đối tượng công chức. Một trong số đó là việc sửa đổi phạm vi đối tượng là công chức.
 
Theo đó, khoản 2 Điều 4 Luật hiện nay được khoản 1 Điều 1 Luật mới 2019 sửa đổi theo hướng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức. 
Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và sẽ xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm thay thế bảng lương hiện nay nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW.
Tuy nhiên, khoản 19 Điều 1 của Luật sửa đổi năm 2019 cũng nêu rõ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện chế độ, chính sách … cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.
 

Lương cán bộ, công chức từ 01/7/2020

Năm 2020 dự kiến là năm cuối cùng áp dụng cách tính lương đối với cán bộ, công chức theo mức lương cơ sở và hệ số. Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội thì mức lương cơ sở được tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
 
Ánh Triết
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan