Chi tiết tin

HỘI VIÊN, PHỤ NỮ CẦN LƯU Ý TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN TIẾT KIỆM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

         Cùng với các phong trào thi đua, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện có hiệu quả loại hình thực hành tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ với nhiều cách làm phù hợp, đúng với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu “….vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng” do Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
          Với mục đích, ý nghĩa của việc duy trì và đẩy mạnh các loại hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điển hình trong giai đoạn 2011 – 2016, tại TP. Hồ Chí Minh đã có 86,3% hội viên phụ nữ tự nguyện tham gia các loại hình tiết kiệm tại 100% chi, tổ Hội với tổng số tiền 283,369 tỷ đồng; đã có 29.534 hội viên phụ nữ được Hội hỗ trợ vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền 229,506 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm. Đến nay, loại hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội vẫn được các cấp Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả.
          Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số tỉnh đã xảy ra tình trạng cá nhân lạm dụng uy tín của tổ chức Hội, lợi dụng chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm, huy động tiền tiết kiệm trong hội viên phụ nữ rồi 'biển thủ', hoặc sử sụng sai mục đích nhằm trục lợi cá nhân; phương thức vận động, huy động tiền tiết kiệm không đúng chủ trương, quy trình của tổ chức Hội.
          Để tránh tình trạng trên, các cấp Hội LHPN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý, triển khai thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Hội cấp trên đối với hoạt động các loại hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội nhằm tạo nguồn lực để kịp thời hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các loại hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội, hệ thống sổ sách quản lý các nguồn vận động tiết kiệm, lượng giá được hiệu quả đối với từng trường hợp hội viên, phụ nữ được hỗ trợ từ nguồn vận động tiết kiệm của chi, tổ Hội,….
           Đối với mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn kêu gọi huy động vốn tiết kiệm, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức Hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Kịp thời thông tin, báo cáo với Hội LHPN tại địa phương và Hội cấp trên khi phát hiện, nghi ngờ đối tượng lợi dụng uy tín của tổ chức Hội để huy động vốn, tiết kiệm không đúng quy định. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ ý thứcc thực hành tiết kiệm; khi có nhu cầu tham gia các hoạt động tiết kiệm do Hội LHPN phát động cần liên hệ trực tiếp với chi, tổ Hội tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.
Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan