Chi tiết tin

Hội LHPN TPHCM Giám sát việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”


             Ngày 06/6, 07/6 và 18/6/2024, Hội LHPN Thành phố tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” tại Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 4 và quận Phú Nhuận với sự tham dự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành có liên quan như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Thành phố và Cụm trưởng Cụm Thi đua 1, 2... nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những kiến nghị, đề xuất tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn việc thực hiện Đề án.
Hội LHPN TPHCM giám sát tại Quận 4.
             Qua giám sát nhận thấy cấp ủy, chính quyền các đơn vị quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và nhân dân về Đề án; có các mô hình, cách làm hay gắn với việc thực hiện quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, thành lập văn phòng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp… quan tâm tổ chức các buổi workshop, hội thảo, toạ đàm nhằm đẩy mạnh hoạt động của Đề án.
Hội LHPN TPHCM giám sát tại quận Phú Nhuận.
             Bên cạnh đó, các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, vì việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện Đề án chưa thường xuyên; các ngành chuyên môn chưa thường xuyên hướng dẫn và định hướng mô hình khởi nghiệp; hoạt động giới thiệu kết nối thị trường, giới thiệu sản phẩm còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Kinh phí triển khai Đề án còn hạn chế; các nguồn vốn khó tiếp cận… đa số hội viên phụ nữ tham gia khởi sự kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, chưa tự tin để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo...
Hội LHPN TPHCM giám sát tại Quận 1.
             Kết luận tại các buổi làm việc, bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy các mô hình hay, hiệu quả, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ nữ nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách mới sau khi ban hành Đề án 939; nâng cao vai trò của các ngành, các cấp, thể hiện trách nhiệm của từng ngành trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án; chủ động trong việc nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các cá nhân có về nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sở hữu trí tuệ, vốn vay...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án đối với các ngành, các UBND phường để thấy được những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời…
             Đoàn giám sát cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp đề xuất các sở, ngành; đơn vị liên quan nhằm tham mưu, chỉ đạo triển khai Đề án 939 tốt hơn trong thời gian tới.
 
Ngọc Ý
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan