Tư vấn

03/04/2017

CÁC ĐỊA CHỈ TƯ VẤN CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

Xem thêm >>

Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương

31/03/2017

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Thành phố để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm >>

Ban Chính sách - Luật pháp

27/09/2016

Tham mưu giúp Ban Chấp hành - Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo sự phân công của UBND Thành phố.

Xem thêm >>