THÔNG TIN GIA ĐÌNH VÀ ĐỜI SỐNG - SỐ 64 (Quý II/2021)

15/06/2021

NHỊP SỐNG HỘI l Gửi những người phụ nữ đang từng ngày san sẻ yêu thương cho cộng đồng -----------------------4-5 l Cuộc bầu cử tại TP.HCM thành công tốt đẹp --------------------------------------------------------------------6-7 l Người đại biểu dân cử phải phát huy trách nhiệm với dân --------------------------------------------------8-9 l Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản mùa COVID-19 ------------------9 l Phụ nữ tham gia chống dịch

Xem thêm >>

HƯỚNG DẪN Tập huấn kiến thức tiền hôn nhân trên Hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021

28/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 582/KH - HPN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động năm 2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tập huấn kiến thức tiền hôn nhân trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Xem thêm >>