Kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/02/2022

Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23/12/2021. Đại hội đã bầu 65 Ủy viên Ban Chấp hành; bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu, 05 công trình trọng điểm.

Xem thêm >>

[Đề cương tuyên truyền] NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TPHCM LẦN THỨ XI (2021-2026)

08/12/2021

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức ngày 20/12/2021 với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức, trong đó có 59 đại biểu đương nhiên, 26 đại biểu chỉ định và 215 đại biểu được bầu từ Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và Hội Phụ nữ 03 đơn vị Lực lựng vũ trang Thành phố.

Xem thêm >>

BIỂU TRƯNG CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

15/11/2021

Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được diễn ra vào tháng 12/2021 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

Xem thêm >>