Chi tiết tin

Cuộc thi trực tuyến "TÌM HIỂU LUẬT ATGT ĐƯỜNG BỘ DÀNH CHO HS THPT" 2017

          Căn cứ Kế hoạch số 288/KHLT-BATGT-GDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho học sinh Trung học phổ thông” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo cuộc thi thông báo về thời gian tổ chức như sau :
       - Cuộc thi được tổ chức từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017 trên trang thông tin điện tử ww.vanphongbanantoangiaothong.com.vn
       - Thời gian công bố kết quả vào ngày 14/12/2017 trên trang thông tin điện tử www.vanphongbanantoangiaothong.com.vn và trang www.hcm.edu.vn
       - Thời gian trao và nhận giải thưởng từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố)
         - Sau 17giờ 00 ngày 22/12/2017, nếu không có người nhận giải thì Ban tổ chức sẽ quyết toán kinh phí thực hiện và không trao giải thưởng cho cá nhân, đơn vị đạt giải.
 
                                                                                            Ban Gia đình Xã hội
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan