[Phóng sự] AN TOÀN CHO PHỤ NŨ VÀ TRẺ EM

10/03/2019

Trên thế giới, phụ nữ và trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao về mất an toàn. Tình trạng bạo hành, xâm hại, mua bán người; tảo hôn, hôn nhật cận huyết thống đã hạn chế sự phát triển, tiếp cận xã hội, kiến thức, kỹ năng cần có để bảo vệ chính mình. Phụ nữ - hãy yêu thương chính mình; hãy yêu thương trẻ em như chính con cháu mình; hãy sống vì mình và HÃY LÊN TIẾNG để bản thân mình và con cháu được sống trong môi trường an toàn và hạnh phúc hơn. AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM Cộng đồng ơi, hãy chung tay!

Xem thêm >>

15.000 lượt nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ, khu lưu trú được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong năm 2018

11/01/2019

Được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2021, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú - nhà trọ” góp phần tích cực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nữ công nhân khu lưu trú, nhà trọ.

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/01/2019

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Xem thêm >>

Chủ đề hoạt động Hội năm 2019: AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

21/12/2018

Trước tình hình phụ nữ và trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong hai ngày 19 và 20/12/2018, tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, các đại biểu đã nhất trí chọn chủ đề hoạt động của năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Xem thêm >>