Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo

Nhiệm vụ : Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ; xây dựng người phụ nữ TP.HCM yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang: 
Trưởng ban:     Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, UVTV
Phó ban:    Chị Lê Thị Thu Hồng - Uỷ viên BCH
Phó ban:   Chị Nguyễn Ngọc Phương Trà - Uỷ viên BCH
  
Điện thoại:       39349666 - Ext: 11

   + Chức năng:
   - Tham mưu, nghiên cứu giúp Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội.

+ Nhiệm vụ:
  - Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang. Phối hợp với Ban Chính sách – Luật pháp tuyên truyền các văn bản luật pháp có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.
- Theo dõi công tác dư luận xã hội, nắm và phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất, hướng giải quyết.
- Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo của các cấp Hội địa phương; chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Theo dõi hoạt động phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị.
- Hoạt động liên tịch với Sở Giáo dục – Đào tạo; liên tịch với ngành Công an thực hiện Nghị quyết 01; liên tịch với Hội Liên hiệp Thanh niên thực hiện phong trào Người con hiếu thảo.
- Tổ chức điều hành các kênh truyền thông của Hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền cho cơ sở .
- Theo dõi mô hình tập hợp đa dạng: CLB Báo cáo viên – Tuyên truyền viên, CLB Nhà Báo nữ, CLB Nữ Nghệ sĩ, CLB Lá chắn, CLB Niềm tin, CLB Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.
- Tham mưu thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.”
- Tham mưu thực hiện công trình: Tôn tạo Nhà lưu niệm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành tại xã Phước Hiệp – huyện Củ Chi và công trình Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức phụ nữ.
 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan